Korets oppstart

Våren 1945 stiftet 20 mennesker sør i Hakadal Aaneby blandede kor med Arne Stenberg som dirigent.

To år etter skiftet de navn til Hakadal Sangkor. Før det hadde de investert i to aksjer i den nystartede avisen Varingen!
(Klikk på korbildene for å se navn! Kontakt webmaster@bygdekoret.no hvis du har kommentarer og rettelser.)

Arne Stenberg var initiativtaker for koret fra oppstart til han i 1951 fikk organiststilling i Stavanger. Koret igangsatte en intens jakt på ny dirigent. Etter flere vikarer, bl. a. Thomas Døhlie fra høsten 1951, ble en «herr Solberg» fra Oslo ansatt. Men herr Solberg måtte avtjene verneplikt, og vikaren hans, Dagfinn Moe,  overtar som dirigent I 1953. Han nedsetter et musikkutvalg på fire personer og bruker båndopptaker! «Det låt slett ikke rent», er meldingen til mange av opptakene. Dagfinn Moe var dirigent til senhøsten 1955, da Arvid Helleberg overtok til ut 1956.

Nittedal Bygdekor rundt 1956-57, med Bjarne Velde som dirigent.
Bakerst fra venstre: Tenor: Paul Jensen, Sverre Andersen, Kåre Fredriksen. Basser: Leif Olsen, Ivar Finstad, Trygve Haugen, Andreas Lillebrend, Gulbrand Myhrer.
2. Rekke Alter: Nelly Engevold, Karly Haugen, Mary Bråthen. Sopraner: Ingrid Brunsæl, Oline Stensli, Astrid Finstad.
1. Rekke Alter: Liv Thoresen, Borghild Grønlie, Reidun Olausen. sopran: Grethe Davidsen, Anna Winsrud, Louise Tøien.


Odd Haugan dirigerte februar 1958- mai 1961. Han var skolelærer fra Oslo og en avholdt dirigent.

Bjarne Velde (1925-2005) ble med som bass i koret fra november 1950 og ble først vikardirigent og senere fast dirigent fra 1962. Han ledet koret til 1974, og ble av Romerike sangerlag hedret for innsatsen med Orfeusmedaljen i sølv. Han var også vikardirigent i Nittedal Mannskor og ble medlem av Nittedal trekkspillklubb da de startet opp i 1982.

I 1964 hadde koret bare 10 medlemmer. Det så stygt ut for fremtiden da Astrid Finstad ble leder og Bjarne Velde dirigent. Men siden «Slattum Sangkor» og «Nittedal Sangkor» allerede var nedlagt, ble det besluttet å bytte navn og flytte øvelsene lenger sør i bygda. Og valget av det nye Samfunnshuset på Rotnes, der de øvde hver onsdag, viste seg svært vellykket.

Fra 1966 har koret favnet hele bygda med navnet Nittedal Bygdekor.

I 1971 ble den nye, flotte fanen innviet. Den var utformet og tegnet av Borghild Rud og sydd av Else Prøysen, for det meste mens hun var nattevakt på Aker sykehus!

Her er koret foreviget med den nye fanen. Bildet er fra høsten 1972. Her har alle gutta droppet sangerluen, mot bare én på det forrige bildet!

Kåre Bjørkøy overtok som dirigent i 1974, sammen med kona Liv som også var pianist. Sommeren 1975 ble han utnevnt til lektor ved konservatoriet i Trondheim. Og det var jo synd, for protokollene forteller at han var rimelig og forlangte bare kr 50.

Broren, Svein Bjørkøy overtok dirigent-jobben i 1975 og han utviklet koret på en fremragende måte i fire år.

Høsten 1979 overtok Oddvar Hagen vervet. Han var utdannet gitarist fra Veitvedt Musikkkonservatorium. Han dirigerte frem til julen 1981 og ble takket av som dirigent av Ingeborg Rønningen på årsmøtet i 1982.

Turi Henriksen hadde vært medlem av koret siden 1976. Hun overtok som dirigent etter Oddvar Hagen frem til Kari N. Bernhoft kunne begynne.

Kari Norman Bernhoft ble ny dirigent i 1982 og engasjerte seg sterkt i korets arbeid. Hun var et aktivum, såvel musikalsk som organisatorisk og sosialt. I hennes tid eksploderte medlemstallet slik at koret ble ett a de største i Norge. I 1991 fikk Kari Nittedal kommunes kulturpris for sin aktive rolle i bygdas musikkliv. Hun sluttet som dirigent sommeren 1996.

Da Gjermund Bjørklund ble dirigent samme år, var vi 110 kormelemmer! Med Gjermund ble det satset på klassiske verk, men ikke til fortrengsel fra cabaretene! Det ble cabaret i partallsår og klassisk i oddetallsår. Gjermund ga oss masse god opplæring i klassiske verk, helt til han sluttet i 2012. Koret fikk Nittedal kommunes kulturpris i 2000, under Gjermunds ledelse.

Egil Fossum overtok.i 2012. Egil er utdannet sanger, og han la stor vekt på korets klang. Han dirigerte koret i perioden 2012-2014, da vi var så heldige å få tak i Anna Sandvik Kargaltseva.

Offentlige opptrdener

Den første offentlige opptredenen til koret fant sted andre pinsedag 1945 i Hakadal kirke. Siden den gang har vi jevnlig holdt konserter i Nittedal og omegn, deltatt på sangerstevner og reist på turer i inn- og utland. Vi har vært i Estland, Sverige, USA, Irland, Ungarn og Tyskland.

Fra 1986 har Nittedal Bygdekor årlig underholdt bygda med sin vårlige Cabaret, med innslag av solister, små og store grupper, og selvsagt hele koret. De siste årene har kabareten alternert med klassiske korverk. Se egne menypunkt om Konserter, Cabareter og Reiser.

Korseminar

Granavolden (korseminar):
I 1989 var vi første gang på Granavolden på korseminar. Det ble en årlig aktivitet.

I 2004 (17-19. september) var vi 48 deltakere
I 2006 (20-22. september) var vi 83 deltakere!
I 2007 (19-21. oktober) var vi 57 deltakere
I 2008 (12-14. september) var vi 65 deltakere
I 2010 (18-19. september) var vi 72 deltakere
I 2012 (19-21. oktober) var vi 74 deltakere
I 2013 (13-15. september) var vi 46 deltakere

Hotell Hadeland (korseminar)
2014 (17-19. oktober) var vi 82 deltakere

Annet
I flere år var vi fast innslag i TV-programmet ”Da Capo”. Der var vi med som allsangpublikum. Noen av oss måtte også stå bak et skjermbrett og synge, for å få skikkelig trøkk på sangen. Dette betalte oppdraget startet i august 1993 og vi holdt på i fem år. I 1995 hadde vi også en korfremføring der vi sang «All my trials», med Kari N. Bernhoft som dirigent. Korets leder, Mariann Torsvik ble intervjuet av Gunvor Hals i anledning vårt 50-års-jubileum.

Nittedal Bygdekor har gitt ut kassetten ”Julestemning” og CD-en ”Kor-t og godt”.
Koret fikk Nittedal kommunes kulturpris i 2000.

60-års jubileum i 2005 feiret vi ved blant annet å utgi en flott illustrert jubileumsbok. Den kan du få kjøpt ved å henvende deg til korets leder, eller du kan se innholdet her: Sangen som samlet bygda

70-års jubileet ble feiret i 2015 med jubileumsfest på Bjertnes videregående skole og prosjektkonsert i Lillestrøm kirke.