“I rute”

19. mars 1996 fylte Bygdekoret 51 år og “I Rute” var vår tiende Cabaret.

Cabareten besto av to relativt forskjellige avdelinger: Først en koravdeling, bestående av såvel norske som internasjonale kortoner. Andre avdeling var viet revyen, humoren og populærmusikken – og den ble fremført av grupper og solister. Rammen rundt denne avdelingen var et ikke ukjent fjernsynsstudio, men programmet var garantert fritt for bleiereklame!

1. avdeling

Konfransier: May Kristin Haugen

Tittel Laget av
Pack up your Troubles musikk: F. Powell
tekst: George Asaf
bearb: K. N. Bernhoft
Moonlight Bay bearb: K.N. Bernhoft
Ma, He’s Making Eyes… bearb: K.N. Bernhoft
Astri mi Astri musikk: folketone
tekst: Hans Hanson
arr: Knut Nystedt
Pål sine hønur norsk folkevise
arr: Knut Nystedt

 

Dirigent: Kari Norman Bernhoft

Kari var den sentrale drivkraften i forarbeidet til våre cabareter -med ansvar for både planlegging, arrangering og innøving, fram til hun sluttet sommeren 1996. Hun var dirigent for Nittedal Bygdekor fra 1982 og engasjerte seg sterkt i korets arbeid. Hun var et aktivum, såvel musikalsk som organisatorisk og sosialt. I 1991 fikk Kari Nittedal kommunes kulturpris for sin aktive rolle i bygdas musikkliv.

Orkester

Jon Inge Quale, piano
Jarle Bernhoft, gitar
Jan Ove Renvåg, bass
Kåre Løchsen, saksofon, klarinett, fløyte
Leif Ovesen, trommer

I tilegg spilte Nina M fløyte på “Slipp mine fløyter fri” og Jan gitar på “Esperanza” og “Lollipop-potpourri”.

Cabaretkomité / programansvarlig

Kari NB
Svein
Sigrid Louise
Inge

Kulisser og kostymer

Tor S
Else
Helga
Åse

Lyd

Frode Sandtorv fra Scandec Systemer

Lydprodusent

Anne Britt Henriksen

Lys

Trond Nakkerud fra Funlight

Orkester-arrangør / ansvarlig

Sindre Sandvik

« Tilbake