Betalingsopplysninger

Kontonr  til Nittedal Bygdekor   1295 60 46139

All innbetaling må være merket med navn og hva innbetalingen gjelder

Korets VIPPS        22186

Kontingent og beløp over kr 500,- skal betaleds direkte til konto (ikke Vipps)