Sopran

Skriv ut liste over førstesopran, andresopran eller alle kormedlemmer.
En av disse skal ha beskjed om du ikke kan møte på øvelse eller arrangement:

Stemmetillitsvalgt Ranveig K. Klonteig 92652646 sopran@bygdekoret.no (går til begge to)
Vara Kari Leonora Johansson 99625725

 


Førstesopran:
Bente Strand

Bente Strand

Jeg startet i Bygdekoret i 2014


Hanne Høglund Larsen

Hanne Høglund Larsen

Jeg startet i Bygdekoret i 2016


Lisbeth Bye Karlsen

Lisbeth Bye Karlsen

Jeg starta i Nittedal Bygdekor da jeg flytta til Nittedal i 2014. Måtte jo være med å synge med noen. Å det har jeg aldri angra på. Har siden ungdomskolen vært med i ett eller annet kor, De siste årene før jeg kom til Nittedal sang jeg i ett jentekor som het Tundra Dundrene i Longyearbyen, å i Longyearbyen Blandakor.


Liv-Kari Borgersen


Liv Tone Gaarder

Liv Tone Gaarder

Startet i bygdekoret 1990 og har hatt mye glede og fått mange gode venner. Trist eller lei, koret hjelper meg!


Marita Darmstad

Marita Darmstad

Jeg startet i Bygdekoret i 2016


Monica Johnsen

Monica Johnsen


Ranveig Kolberg Klonteig

Ranveig Kolberg Klonteig

Jeg startet i Bygdekoret i 1986


Ruth Siegel Holm

Ruth Siegel Holm

Jeg startet i Bygdekoret i 2014


Turid Almås Pettersen

Turid Almås Pettersen

Jeg startet i Årvoll pikekor da jeg var 8 år, og har sunget i flere kor i ungdommen. Noen år var jeg også med i Verdenskoret. I Bygdekoret begynte jeg i 1984. Sangen har ført meg verden rundt og er blitt en livsstil. Motto: Vi klarer det vi vil!


Ylva Eraker

Ylva Eraker


Andresopran:
Aina Iren Volden

Aina Iren Volden


Bjørg Elin Brodersen

Bjørg Elin Brodersen

Å begynne i bygdekoret var den beste måten for meg å bli kjent med folk i bygda. Flyttet til Nittedal i 1993 og begynte i koret i 1997. Stortrives med sang og sangervenner.


Cecilie Martinsen

Cecilie Martinsen

Jeg startet i Bygdekoret i 2014


Elisabeth Johansson

Elisabeth Johansson

I min ungdom sang jeg i gospelkor og fikk smaken på "korlivet" der. Jeg startet i Bygdekoret i 1998. Min første klassiske opplevelse var Stabat Mater av Rossini, og den opplevelsen utvidet min musikksmak stort. Trives veldig godt i koret og har mange gode venner der.


Ellgunn Mathisen

Ellgunn Mathisen

Jeg startet i Bygdekoret i 2002


Hanne-M. Bøe

Hanne-M. Bøe

Jeg startet i Bygdekoret i 2014


Kari Leonora Johansson

Kari Leonora Johansson

Jeg er oppvokst i en familie der sang og musikk var en del av hverdagen. Jeg begynte i koret høsten 1990. Sangopplevelser i inn- og utland har gitt meg glede, overskudd og varige vennskap. Via koret har jeg blitt kjent med klassiske korverk og sunget i flere prosjektkor.


Marit Konttorp

Marit Konttorp

Jeg startet i Bygdekoret i 1991


Rigmor Fagerlund

Rigmor Fagerlund

Jeg startet i Bygdekoret 2019.


Signe Oorts-Vavik

Signe Oorts-Vavik


Signy Volden

Signy Volden

Jeg startet i Bygdekoret i 2007


Taina Berg

Taina Berg

Jeg startet i Bygdekoret i 2016


Tone Nøtvik Jakobsen

Tone Nøtvik Jakobsen

Jeg startet i Bygdekoret i 2013


Vigdis Enge

Vigdis Enge

Jeg startet i Bygdekoret i 2014


Totalt 69 kormedlemmer, hvorav 11 førstesopraner og 14 andresopraner.