Styret

Styret i Nittedal Bygdekor 2017:

Leder Sverre Klonteig 934 80 294 leder@bygdekoret.no
Nestleder Ruth Siegel Holm 412 22 937  ruthholm@broadpark.no
Kasserer Elin Thuv 417 58 190  elinolau@online.no
Sekretær Kari Leonora Johansson  996 25 725  kari-jo3@frisurf.no
Styremedlem Bjørg Ødegaard 932 50 983 bjrg.degaard@getmail.no
Varamedlem
Varamedlem

 

 

 

 

Nittedal Bygdekor er tilsluttet Norges Korforbund.

Styre og stell Av vedtektene går det fram at korets formål er å skape interesse for sang, spre sangglede i nærmiljøet, og å utvikle og inspirere medlemmene musikalsk og sosialt. Styret, Musikkutvalg og en del andre komiteer og enkeltfunksjoner velges på Årsmøtet, som holdes i februar. For å gjennomføre større arrangementer opprettes som regel egne komiteer.